ZAKRES   DZIAŁALNOŚCI

REGON :
004058143

NIP :
692-020-09-99


Status prawny :  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 006006Data/Czas

Najedź kursorem !


Ustaw jako startową  
     ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY


 • Roboty elektryczne , komputerowe i teletechniczne
  • wykonywanie instalacji elektrycznych - siły, sygnalizacji, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
  • wykonywanie instalacji komputerowej i teletechnicznej
  • wykonywanie instalacji antywłamaniowej i p.-poż
  • roboty kablowe
  • instalacje odgromowe
  • elektroenergetyczne linie napowietrzne
  • budowa linii kablowych światłowodowych

 • Roboty ogólnobudowlane i sanitarne
  • wykonywanie prac remontowych i adaptacyjnych budynków
  • wykonywanie prac ziemnych koparkami "CASE" 580K, "Białoruś" oraz minikoparkami gąsienicowymi
  • usługi podnośnikiem koszowym, oraz dżwigiem 6T
  • rozkuwanie elementów betonowych młotami hydraulicznymi na koparkach
  • wykonywanie przecisków pod drogami

 • Pomiary
  • pomiary rezystancji izolacji
  • pomiary rezystancji uziemienia
  • pomiary sprawdzenia szybkiego wyłączenia
  • badania wyłączników różnicowo-prądowych
  • lokalizacji przebiegu trasy instalacji podziemnych z pomiarem głębokości
  • lokalizacji uszkodzeń kabli z dokładnością do 10 cm